Vi hjälper dig

installera framtidens teknik

Energy Effective Solutions utför elinstallationer med fokus på energieffektivitet och smarta lösningar. 

Vi hjälper dig med installation av solceller, elbilsladdare, smarta hem och elinstallationer. 

Vårt mål är att förbättra klimatet,

med hållbar teknik i ditt hem.

EES är ett elinstallationsföretag med fokus på förnybar och ny teknik. Vi hjälper dig med installation utav solceller, elbilsladdare, smarta hem och elinstallationer. 

Smarta hem

Ett Styrsystem är energieffektivt och spar på otroligt mycket material, samt ger en högre komfort. Du kan välja hur du vill styra ditt hem. Det är bara din fantasi som stoppar dig. 

Tjänster

Energy Effective Solutions utför elinstallationer med fokus på energieffektivitet och smarta lösningar.