top of page

Styrinstallationer Gullvivan, Täby

Åt vår kund KTC control har vi fått i uppdrag att utföra styrinstallationerna på Gullvivan i Täby.


Här utför vi installation av fläktrum och installerar RC enheter i de olika typrummen i huset. Vi utför även installationen för frånluftsfläktarna. Det ska bli ett äldreboende och förskola.

Projektstart: Vintern 2023 
Comments


bottom of page